Online Ders

Çağımızın eğitim sisteminin bir adım önünde yer alan DAB Eğitim Kurumu, günümüz teknolojilerini kullanarak sınıf ortamını öğrencilerine aktarıp yeni neslin gelişmesinde öncül bir rol oynamaktadır.

Günümüzde bir zorunluluk haline gelen online dersler, Ti-DAB ( Technological innovations of DAB) alt yapısıyla kesintisiz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Sınıf ortamında kullanılan tüm ders materyallerini teknolojik ortamda öğrencilerine kullanma imkanı sağlayan Ti-DAB  alt yapımız yüz yüze eğitim sistemimizin yanı sıra online derslerimizde de öğrenci devamlılığını düşünen bir yapıda geliştirilmiştir.

Sizler de Ti-DAB aracılığıyla online ders almakta geç kalmayınız.