Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Dab Eğitim Kurumu, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” 10. Maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

 a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DAB Eğitim Kurumu tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

  1. b) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz hizmetlerinden faydalanmanız için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması, Kurumumuz ve faaliyetlerinin tanıtılması, Kurumumuz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanması,

  • Listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, İstatistikî ve bilimsel bilgiler üretmek, İnternet sitemizi, mobil uygulamalarımızı ve diğer iletişim kanallarımızı kullanım şeklinize ilişkin analiz yapmak ve sizlere özelleştirmelerde bulunmak,
  • Kurumumuz öğrencilerinin/çalışanlarının/ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğinin korunması veya bu maddede belirtilenlere ilişkin kurallara uyum sağlanması da dâhil olmak üzere; yasal yükümlülüklerin, yargı organlarının veya yetkili idari kuruluşların istediği gerekliliklerin veya taleplerinin yerine getirilmesi amacıyla verilerinizin kullanılması. Verilerin, gerekli güvenlik ve hukuki önlemler alınarak burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için bilgi işlem altyapılarına, bulut bilişim sistemlerine aktarılması, elektronik veya fiziki ortamlarda yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla arşivlenmesi,
  • Kurumun Öğrenci kulüplerinden birisine üye olmanız halinde kişisel verileriniz; kulübün bağlantıda olduğu dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşları ile Kurum tarafından kanunlarda ön görülen kayıtların tutulması amacıyla işlenmesi gerekli olması halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle paylaşılması,

amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

  1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 Toplanan kişisel verileriniz; Kurumumuz nezdindeki eğitim faaliyetlerini sürdürmek, Kurumumuz ve Kurumumuz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Kurum tesis ve binalarının iç ve dış lokasyonlarında fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, Hukuki uyum süreçlerinin yürütülmesi, mali ve finansal işlerin yerine getirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi amaçlarıyla; iş ortaklarına,Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, SGK, gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.