DİREKTÖRLÜKLER

  • Sayısal birim direktörlüğü
  • Sözel birim direktörlüğü
  • Bilişsel ve Sosyal Gelişim Direktörlüğü
  • Mali işler direktörlüğü
  • Satın alma direktörlüğü
  • Kurumsal Tanıtım Direktörlüğü